องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2562-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

15 ม.ค. 62 416