องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายการเงิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

6 ธ.ค. 61 383