องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

29 พ.ย. 61 296