องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทีทีแอนที TT T หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

14 พ.ย. 66 34