องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 : รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

10 พ.ค. 66 97