องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประเพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

4 เม.ย. 66 110