องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

23 มี.ค. 66 82