องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

20 ต.ค. 65 227