องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

24 ก.ย. 65 262